Canton Fonum 30

Musím sa priznať, že sa týmto drobným úpravám venujem veľmi rád. Častokrát stačí
málo a v podstate skoro z nepoužiteľných sústav vzniknú veľmi solídne a dobre hrajúce
debny, samozrejme v rámci toho čo dovoľuje konštrukcia ozvučnice, kvalita meničov
a v neposlednom rade na to celé určený rozpočet.

Canton Ergo 30 boli iný prípad. Jeden menič nefungoval, po rozobratí sústavy
som zistil že je nenávratne zničený. Predpokladám následkom chybne fungujúcej výhybky,
respektíve súčiastky v nej. Škoda, majiteľ nebol ochotný menič objednať, možnosť
cez inzertné stánky tu bola, ale celé to skončilo len na mojej iniciatíve sústavy
podrobiť zbežnému testu.

Len pre informáciu, sústavy sa vyrábali, podľa výrobného štítku toho času
v Západnom Nemecku v rokoch 1984 až 1985 a stáli nejakých 600 DM, čo určite nebolo málo.

Konštrukcia je špecifická. Malolitrážna trojpásmovka s kalotami na stredné aj vysoké
frekvencie, použitý objem približne 12 litrov, sústava je uzavretá. Deliace frekvencie
sú na 900 a 4500 Hz, udávaná citlivosť 87,5 dB, zaťažiteľnosť 50 VA, s impedanciou 8 ohm,
pre informáciu rozmery meničov sú 180 mm, 28 mm a 20 mm.

Zvuk na objem sústavy a rok výroby hodnotím pomerne kladne. Neviem
či by som pri tak malej sústave volil tri pásma, ale v tej dobe boli podobné sústavy bežnou praxou.
To isté platí aj v rámci konfigurácie rozmiestnenia jednotlivých meničov. Horizontálne umiestnenie
stredového a výškového meniča vôbec nie je ideálny a v dnešnej dobe ho zazrieme iba výnimočne.

Cez to všetky spomínané výčitky hodnotím zvuk ako príjemný, s mierne zvýraznenými vysokými
tónmi a príjemnými a pomerne hlbokými mäkkými basmi.