Jamo Classic 4

Tentokrát sa nám dostali na stôl reprosústavy od známej dánskej firmy Jamo v usporiadaní D’Appolito, ktoré patria medzi lowend firemného portfólia ako efektové sústavy, k centru a k stĺpovým sústavám z rovnakej série.

Už pri kontrolnom posluchu sa ukázali klady aj zápory D’Appolito usporiadania, široké horizontálne vyžarovanie, na druhej strane problematické vyžarovanie vertikálne.

Tento neduh je všeobecne známy, dá sa čiastočne kompenzovať, ale pri konštrukcii kde sú dané meniče a rozmer čelnej dosky je to skôr o ich tolerancii.

Zamerali sme sa preto na frekvenčnú charakteristiku, ktorú výrobca navrhol pre efektovú sústavu z frekvenčnou charakteristikou stúpajúcou smerom k vysokým frekvenciám. Tu sa objavili dva problémy.

Stredobasové meniče majú pomerne vysoké Qts, čo spolu s malou ozvučnicou a zle naladeným nátrubkom spôsobilo dosť významné navýšenie v okolí 150 Hz. Výsledkom je nepríjemné dunenie, čiastočne kompenzované zdvihom na stredoch a výškach.

Celá situácia sa zmenila predĺžením nátrubku na maximálnu možnú mieru, lebo zväčšenie pracovného objemu už samozrejme nebolo možné.

Ďaľší, nemenej významný problém bola hrana, ktorá lemovala čelnú stenu sústavy a spôsobila celkovo masívne zvlnenie frekvenčnej charakteristiky, čo je možné vidieť aj v priložených grafoch.

Tento jav sa dal čiastočne vykompenzovať, ale za cenu horšej impulznej odozvy, ktorá sa našťastie vo zvuku príliš neprejavila.

Na záver sme spravili impedančnú úpravu výhybky. Kontrolné merania skreslenia zobrazujú pomerne dobré zvládanie vyššieho výkonu a celkovo nízke prifarbenie vyššími harmonickými.