Monacor


Sústavu ktorú som tentoraz vylepšoval je domácej výroby a majiteľ použil taktiež
vlastný návrh. Konštrukciu nebudem príliš dlho opisovať, podľa priložených fotografií
je konštrukcia pomerne ľahko definovateľná.

Samotná sústava je tvorená z dvoch samostatných boxov. V spodnej časti sa nachádza
15 palcový basový profi menič od firmy Monacor, vrchný, menší je osadený tlakovým
vysokotónovým meničom s jednopalcovým vyústením rovnakého výrobcu.

V podstate sa riešili tri zásadné veci. Jedna, akútny nedostatok nízkych frekvencií,
respektíve, basreflex naladený na nesprávnu frekvenciu, slabo zastúpené detaily
a nevyrovnaná frekvenčná charakteristika v celom pásme.

Predtým samozrejme treba spomenúť, že v pôvodnej konštrukcii, bola použitá
univerzálna výhybka s malými korekciami zvolenými iba na základe sluchu.

Následné meranie odhalilo zásadné problémy. Delenie univerzálnou výhybkou
je v každom prípade nedostatočné. Výrazný prepad v deliacej oblasti, počuteľný pokles
smerom k vysokým frekvenciám, nekompenzované efekty ozvučnice.

Ako prvé sme z veľkej časti vyriešili problém s nízkymi frekvenciami. Pôvodne bol
basreflex naladený v oblasti 65Hz, čo pri menšej ozvučnici a veľkej ploche membrány
spôsobilo nepríjemné navýšenie v oblasti 80-100 Hz. Po predĺžení tunela na dvojnásobok
sa prenášané pásmo znížilo a celkovo prečistilo a spevnilo.

Vyrovnaná frekvenčná charakteristika a množstvo detailov spolu úzko súvisia.
Určite sa dá “naladiť” reprosústava rôznymi spôsobmi a tým si zastúpenie detailov
a charakter zvuku dokážete vymodelovať.

Osobne preferujem maximálne vyrovnanú osovú a pokiaľ možno aj mimoosovú,
poťažmo výkonovú charakteristiku. Prvá spomenutá je dosiahnuteľná pomerne jednoducho,
mimoosová je vždy závislá od množstva faktorov, s ktorými sa musí uvažovať
pred samotným návrhom. Platí to aj v prípade tejto sústavy.

Akusticky skĺbiť 15 palcový menič s malým drajverom, ktorý má pevne spojený
zvukovod bola celkom výzva. Nakoniec sa to celkom podarilo a pásma sa zlúčili dobre,
samozrejme v rámci toho čo daná konfigurácia dovolila. Nulovaním sa výsledok potvrdil.

Vyžarovanie mimo os, bolo samozrejme poznačené veľkým rozmerom basového meniča,
ktorý je použitý aj na vyžarovanie stredných frekvencií. Driver v oblasti delenia
mierne zvýraznil vyššie harmonické, ale nie tak, aby produkciu nepríjemne zafarbil.

Na záver treba napísať že zvuk je oproti pôvodnej konštrukcii podstatne
vyrovnanejší a kompaktnejší. Samozrejme, dalo by sa ešte popracovať, napríklad
kompenzovať fragmenty zvukovodu a difúzoru, ktoré sú viditeľné v meraniach.

Tiež tonálne posunúť celú charakteristiku k nižším tónom a tým zvýrazniť
nízke tóny, ale to by celé znamenalo výrazne vyššiu investíciu. Cez to všetko
hodnotím výsledok veľmi kladne.