Monacor+Tesla

Sústava s pracovným názvom Monacor+Tesla patrí medzi klasické 3-pásmové, veľkoobjemové sústavy. Mohutnej, 120 litrovej ozvučnici jednoznačne dominuje 12 palcový bas od Monacoru vyrábaný už niekoľko rokov. V rámci cenovej kategórie sa mu nedá absolútne nič vytknúť. Stredy reprodukuje klasika od Tesly ARP 150. Osvedčený 15 cm reproduktor s vlastnou ozvučnicou, vytvorenou malým uzavretým valcom, ktorý nemožno od meniča oddeliť.

Membrána je nalakovaná a o kôš je upevnený veľmi tuhým závesom tvoreným malou vlnkou. Vysokotónový menič znovu od Monacoru je jednoznačne najslabším článkom konštrukcie. Textílna kalota 25 mm, čelná stena z plechu a relatívne veľký magnet. Membrána je mierne vnorená do krátkeho zvukovodu.

Autor pôvodnej konštrukcie použil univerzálu výhybku s niekoľkými drobnými úpravami, na základe počúvania. Kontrolné meranie odhalilo prepad medzi 1kHz a 5 kHz, čo zákazník opisoval ako nesúlad medzi stredmi a výškami, vo výsledku zrejme najpočuteľnejšia vada.

V priložených meraniach je pre porovnanie vidieť zmena s novou výhybkou. Frekvencia je vyvážená, fázovo sa meniče stretli. Druhý problém boli nízke frekvencie. Tu sa nedalo veľmi pomôcť výhybkou, ale musel sa použiť zásah do samotnej ozvučnice. Ako prvá vec sa zväčšil objem, našťastie bola možnosť, následne sa predĺžili nátrubky.

Frekvencia je vyvážená, fázovo sa meniče stretli. Druhý problém boli nízke frekvencie. Tu sa nedalo veľmi pomôcť výhybkou, ale musel sa použiť zásah do samotnej ozvučnice. Ako prvá vec sa zväčšil objem, našťastie bola možnosť, následne sa predĺžili nátrubky.

Výsledok sa generálne podaril, ako je vidieť z meraní a kontrolným posluchom. Jednotlivé pásma zladené, vyvážené, nízke tóny novým ladením ozvučnice, ako aj lepšími cievkami vo výhybke vylepšené. Pokiaľ by som mal byť kritický, najväčší problém vidím v spomínanom vysokotónovom meniči.

Žiadané nižšie delenie na 2kHz menič zvládal ťažšie a vykazoval pri vyšších hlasitostiach skreslenie. Zvlnenie v hornej časti pásma dávam za vinu difrakciám na prednej stene, ale aj konštrukciou meniča,
respektíve krátkeho zvukovodu.

Na záver treba spomenúť, že zmyslom celého nebolo vytvoriť Hi-End sústavu, ale opraviť hrubé nedostatky čo sa samozrejme podarilo.