O nás

Sluch je jeden z piatich zmyslov človeka, ktorý je asi najvýznamnejší pri komunikácii s inými ľuďmi.
Zvuk je každé pozdĺžne mechanické vlnenie v látkovom prostredí, ktoré je schopné vyvolať v ľudskom uchu  sluchový vnem.

Frekvencia tohto vlnenia leží približne v rozsahu 16 Hz až 20 kHz (záleží na individuálnych danostiach človeka), mimo týchto hraníc človek zvuk nevníma.
V širšom zmysle je možné považovať za zvuk aj vlnenie mimo tohto rozsahu, teda infrazvuk a ultrazvuk.

Zvuk je teda časť spektra mechanického vlnenia vzduchu, ktorú je schopný vnímať človek; v širšom ponímaní, ktorú je schopný vnímať živočích.

Zvuk s frekvenciou nižšou než 16 Hz (ktorý počuje napr. slon) nazývame infrazvuk.
Zvuk s frekvenciou vyššou ako 20 kHz (napr. delfín alebo netopiere vnímajú zvuk až do frekvencií okolo 150 kHz) nazývame ultrazvuk.

Hudba sa vo všeobecnosti definuje ako špecifická ľudská aktivita, ktorá sa pomocou v priestore a čase
charakteristicky zoskupených tónov a zvukov a na základe spoločenských skúseností usiluje o (hlavne estetickú) komunikáciu.

Hudba je konkrétnejšie druh umenia, ktorého výrazovými prostriedkami sú tóny a základnými komponentmi harmónia, melódia, rytmus a farba.
Podľa Cassiodora je hudba matematická veda.

Takto, alebo nejako podobne sú definované základné pojmy a v ideálnych podmienkach majú byť reprosústavy v tomto reťazci akýmsi sprostredkovateľom.

Vývojom a výrobou sústav sa zaoberáme pomerne dlhé obdobie. Za ten čas sme testovali rôzne meniče, od skutočne drahých a nie vždy najlepších, až po niečo čo sa tomuto zariadeniu snažilo podobať.

Z tohto veľkého množstva sme vybrali také, ktoré spĺňajú naše požiadavky, s minimálnymi odchýlkami od udávaných parametrov a nie sú zbytočne predražené.

Vo výhybkách používame solídne, dostatočne dimenzované súčiastky, zapojenia sú premyslené, pokiaľ je potrebné aj zložité, bez kompromisov.

Výrobe predchádza samozrejme meranie, simulácia a kontrolné počúvanie.
Ku všetkým sústavám pridávame kompletné  a reálne meranie.