Tuning reprosústav

V tejto sekcii sa nachádzajú reprosústavy, ktoré boli nami z nejakého dôvodu modifikované.

Najčastejšie sa vyskytujúcim problémom je skutočne počuteľná a samozrejme rušivá nevyrovnaná frekvenčne-amplitúdová charakteristika a z toho vychádzajúci fakt tonálneho zafarbenia.
Konkrétne veľmi známy jav vyskytujúci sa najmä u komerčných výrobcov sú potlačené frekvencie stredného pásma, poťažmo efektne zvýraznené okraje pásma.

Ďaľším hojne sa objavujúcim problémom aj pri sústavách drahších, nevynímajúc sústavy renomovaných firiem, sú neadekvátne zvýraznené najvyššie frekvencie. Táto odchýlnosť spôsobuje reprodukciu neprirodzene presvetlenú, vyššie tóny pôsobia zašumene.

Ladenie basreflexu má taktiež významný vplyv na celkový výsledok a i pri pomerne dobre odladenej výhybke, môže spôsobiť degredáciu zvuku. Rúrky, či trúbky zväčša umiestnené len tak, poprípade aj odsimulované teoretické priebehy, avšak znehodnotené osadením basreflexových nátrubkov nízkej kvality, či absolútne odignorovanie základných princípov.

Pri frekvenčnej charakteristike by sa dala spomenúť smerová charakteristika, ktorú mnoho konštrukcií úplne opomína a má dôležitý vplyv na lokalizáciu a priestorovosť.

Posledný spomenutý, nemenej významný problém je vstupná impedancia, respektíve jej nevyrovnaný priebeh, poťažmo fáza. Tu treba zvýrazniť najmä anomálie, keď zaťažovacia impedancia klesne pod určitú hodnotu. Prvý fakt ktorý z daného stavu vyplýva je nerovnaký príkon sústavy, ktorý má neblahý vplyv na reprodukciu, druhý fakt je možná nestabilita až zničenie zosilňovača, ktorý nedokáže pracovať do problematickej záťaže. Výsledkom zvyknú bývať spálené reproduktory, či prehrievanie zosilňovača a vypínanie ochrán.

Takto by sa dalo samozrejme pokračovať donekonečna, drobné úpravy ako sú obľúbená výmena káblov, svoriek, namontovanie špeciálnych nožičiek, alebo vytlmenie sústav samozrejme niečo zmení,
ale zásadný problém nerieši a častokrát ho iba presunie do inej oblasti. Výsledný efekt je zvyčajne rozpačitý, v začiatkoch nadšenie z vlastného produktu poteší, avšak po ustálení placebo efektu sa dostaví opätovná potreba prerobenia, o strate času a peňazí sa rozpisovať myslím nemusíme. Preto ak máte podobné problémy napíšte nám, zatelefonujte, dokážeme pomôcť.