Xavian XN 270

Súčasťou pomerne širokého portfólia, boli aj sústavy XN 270, vyrábané približne pred desiatimi rokmi. Nám ich dodal zákazník so spáleným basovým meničom.
Jeho výmena si vyžadovala iba krátky servisný zásah, ktorý sme využili na malé pomerania.

XN 270 sú uzavreté sústavy, osadené reproduktormi od firmy ScanSpeak, konkrétne sériou Classic. Meniče patria určite medzi to lepšie čo sa na trhu nachádza, samozrejme za cenu na ktorú sme pri SS zvyknutí, 180 mm stredobas s papierovou membránou zosilnenou uhlíkovými vláknami a veľká 30 mm textílna kalota.

Myšlienka osadiť tieto meniče má určite opodstatnenie, nízka deliaca frekvencia, dobrý basový základ, pri správnom ladení aj veľmi dobré smerové vlastnosti.

Z konštukčného pohľadu je ozvučnica na slušnej úrovni, hrubá MDF doska, kvalitné terminály priamo v doske, vnútorná priečka zvyšujúca tuhosť ozvučnice.

V neposlednom rade aj konštrukčný prvok maximálneho priblíženia osí vyžarovania je myšlienka chvályhodná a vo výsledku prospešná, avšak trochu nedotiahnutá.

Výrobca mal obetovať časť prednej dosky vysokotónového meniča a zapustiť do prednej steny aj basový menič.

Taktiež naklonená predná stena má svoje výhody, samozrejme nič nie je zadarmo a tento fakt sa prejavuje v komplikovanejšom určení referenčného bodu posluchu, respektíve jeho zmenou s rastúcou vzdialenosťou.

Na záver treba napísať, že XN 270 sú skutočne kvalitne spracované, stolárska výroba je prepracovaná do detailov.

Bez ohľadu na výsledky meraní, ktoré nie sú nijak oslnivé, hodnotím zvuk sústav ako pomerne príjemný a detailný s tým, že po výmene výhybky by sa posunul podstatne ďalej.