TVM ARS330-01/4

 

 

TVM ARS330-01/4 sa objavila na trhu v prvej polovici 90 rokov. Je to nižšia, trojpásmová sústava, stredne veľkého objemu s basreflexom, s nominálnou impedanciou 4 ohmy a priemernou citlivosťou 85 dB. Materiál ozvučnice je 18mm  drevotrieska, jednotlivé reproduktory neboli zapustené do prednej steny, povrchová úprava laminátová fólia plus krycí rámik.

Sústavu osadili netradičnou kombináciou meničov. Basák ARN 226-07/4, reproduktor s dvojitým magnetom. Spomeniem dôležitú vec, Tesla v podstate nikdy nevyrábala menič nad 16 cm, ktorý by bol vhodný do  basreflexu. Ich rada 20 cm meničov mala slabé magnetické systémy, prakticky ten istý pohon ako meniče menších rozmerov,  avšak podstatne väčšiu hmotnosť kmitacieho systému.  Pridaný magnet určite nepostačoval, preto sme pristúpili k výmene a basové pásmo sme osadili reprami od firmy SBAcoustics.

Stredné pásmo vyžaruje ARX 130-00/4, širokopásmový menič, pravdepodobne lepší ako  štandardné stredy Tesla, no a kalota ARV 3604, ktorej kmitací systém prešiel v čase rôznymi  modifikáciami.

Vnútorné tlmenie bolo pomerne podradné, jednoduchá tkanina, v prípade stredového meniča dokonca iba naskladaná  fólia. Basreflex bol úplne nevhodných rozmerov, priemer 45 a dĺžka 100 mm naladila ozvučnicu do oblasti 100 Hz, čo spôsobilo nepríjemné dunenie. Po jeho nahradení sa ladenie presunulo do požadovanej oblasti 33Hz.

Pôvodná výhybka je 12dB/oktáva, obsahovala bipolárne kondenzátory, cievky s pomerne malým priemerom drôtu a výkonové rezistory. Kvalita použitých súčiastok bola primeraná, ani po rokoch som nezistil zásadnú zmenu parametrov.

Po výmene výhybky, sa ako najslabší článok prejavila kalota. Jej frekvenčný priebeh je nevyrovnaný a prípadná kompenzácia by bola príliš nákladná s spôsobila by dramatické zníženie citlivosti. Na výsledok má vplyv  aj nezapustenie meničov do prednej dosky a krycí rámik. Všetky spomenuté neduhy sú pekne viditeľné  meraní v uhloch. Fáza jednotlivých meničov je pekne zviazaná, impedancia neklesá pod kritickú hodnotu.

Na záver niečo k zvuku. Počiatočný žalostný stav sústav mohol predpokladať iba zlepšenie. Skúsil som počúvať sústavy v pôvodnom stave a musím dať za pravdu kritickým recenziám. Prakticky nepoužiteľné vo všetkých smeroch. Žiaľ, meranie pôvodnej sústavy nemám, nedokážem ho teda priamo porovnať s výsledkom. Za seba musím napísať, že rozdiel je počuteľný.